Bc. Helena Fejkusová

Bc. Helena Fejkusová

Ředitelka organizace.
Statutární zástupce.

  • Má na starosti řízení celé organizace, řízení lidských zdrojů, určování směru a vize organizace, vedení porad režijních pracovníků, vedení pracovních schůzek (porad) osobních asistentů/-ek, jednání s donátory, úřady, sponzory atd., zastupování organizace navenek a reprezentaci organizace na akcích se sociální tématikou atd.