Bc. Jana Marková

Bc. Jana Marková

Pracovník public relations (PR).

  • Vytváří image celé organizace a prezentuje ji před veřejností, především donátorům a občanům měst a obcí, ve kterých organizace působí. Zajišťuje mediální propagaci organizace a spolupráci s médii.
  • Spolupracuje s webmastery. Účastní se propagačních akcí organizace i jiných spolupracujících organizací. 
  • Vede administrativní agendu.