Ing. Kateřina Krištofiková

Ing. Kateřina Krištofiková

Administrativní pracovník v ekonomickém oddělení. Pomáhá zpracovávat rozpočet celé organizace, kontroluje čerpání rozpočtu, průběžně sleduje ekonomickou činnost jednotky, průběžně kalkuluje náklady a ceny. Má na starosti žádosti o dotace a komunikaci v této oblasti.