Základní údaje

 

NázevPODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE

Sídlo: Zborovská 465, 738 01  Frýdek-Místek

Právní forma: pobočný spolek

IČ: 706 32 596

Založen na základě usnesení představenstva zapsaného spolku dne 6. 3. 2001 pod evidenčním č. 200101; podle článku 6 stanov spolku; registrována u Krajského soudu v Ostravě ve spolkovém rejstříku. Pobočný spolek zřízený zapsaným spolkem Podané ruce, z. s. za účelem provozování terénní sociální služby osobní asistence zajišťující pomoc zdravotně handicapovaným osobám a seniorům v jejich domácím prostředí.

Registrace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, čísla registrací: 9781801 a 9423114

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3766580217/0100