Název: Podané ruce - osobní asistence

Sídlo: Zborovská 465, 738 01  Frýdek-Místek

Právní forma: pobočný spolek

IČ: 70632596

Zřízena: Na základě usnesení představenstva sdružení dne 6. 3. 2001 pod evidenčním č. 200101; podle článku 6 stanov sdružení. Organizační jednotka  zřízená občanským sdružením „Podané ruce, o.s.“ za účelem provozování sociální služby osobní asistence – pomoc zdravotně postiženým osobám a seniorům v jejich domácím prostředí
 

Registrace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, čísla registrací: 

9781801 - identifikátor služby pro Moravskoslezský kraj
9423114 - identifikátor služby pro Olomoucký a Zlínský kraj
 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3766580217/0100

Číslo datové schránky organizace: 62i7rx