Den neziskových organizací a sociálních služeb "Myslíš, že tebe se to netýká?"

01.02.2013 14:18

 

Dne 30. 1. 2013 proběhla na Gymnáziu v Ostravě – Hrabůvce, p.o. zdařila akce pod názvem „Den neziskových organizací a sociálních služeb – Myslíš, že tebe se to netýká?“. Mezi zúčastněnými devatenácti neziskovými organizacemi měli možnost i zástupci Podaných rukou předat studentům své zkušenosti z praxe.

Studenti v průběhu třech vyučovacích hodin prezentací a besed získali množství nových informací ze sociální oblasti a hlavně praktických zkušeností a návodů, jak se chovat ke svým znevýhodněným kamarádům a spoluobčanům. Pracovnice z Podaných rukou, o.s. – Projektu OsA seznámily studenty, kde a koho požádat o pomoc pro svého handicapovaného souseda, či pomoc vyžadujícího příbuzného seniora.

Doslova tahákem byli pro mládež canisterapeutičtí psi, které dobrovolníci z Podaných rukou, o.s., používají k fyzické, psychosomatické, psychické a sociální pohodě lidí, ke kompenzaci postižení lidí s fyzickým, mentálním nebo sociálním handicapem a jejich integraci do společnosti. „A co z toho má dobrovolník?“ Pocit radosti a uspokojení ze smysluplné činnosti a prospěšného využití volného času. Mladí lidé po dobrovolnické zkušenosti vstupují do života daleko vybavenější pro to být citlivější, vnímavější a ochotni pomoci handicapovaným.

Od organizátorů takovýchto akcí je skvělým počinem, že ve studentech je rozvíjeno kladné sociální cítění a teoretické poznatky si obohacují o zkušenosti z praxe. Dík patří i všem donátorům, sponzorům a nadacím, kteří v dnešní složité ekonomické situaci podporují projekty se sociální tématikou neziskových organizací.

 

 

Bc. Ivana Mikulcová

 

odkaz na televizní vysílání ČT 1 od 12:15 minuty: