Muzikantské žně 2014

28.08.2014 14:02
Ve dnech 15. a 16. srpna se již jako každý rok na nádvoří frýdeckého zámku konaly 
 
Muzikantské žně. Pořadatelka paní Pavla Walková a její společnost DKW reklamní servis i za 
 
nepříznivého počasí uskutečnily patnáctý ročník festivalu folk country aj. hudby. Tato akce 
 
měla charitativní podtext. Nezisková organizace Podané ruce, z. s. a Podané ruce - osobní 
 
asistence se jí účastnily již druhým rokem, kdy mohly návštěvníkům více objasnit terénní 
 
sociální službu osobní asistenci i canisterapii. Lidé měli možnost přispět v rámci veřejné 
 
sbírky na rozvoj těchto služeb, kde se vybralo krásných 7 149,- Kč, z toho na osobní asistenci 
 
3 545,- Kč a na canisterapii 3 604,- Kč. Společnost GEOSA DRILLING s.r.o. z Řepišť, zastoupená

paní Ing. Pavlínou Bubíkovou, nám navíc přispěla nádhernou částkou 10 000,- Kč, z toho na 
 
osobní asistenci 5 000,- Kč a canisterapii 5 000,- Kč. Přestože počasí bylo doslova aprílové, 
 
tak převládala přátelská atmosféra a lidé sami dobrovolně chodili a přispívali. Tímto chceme 
 
všem návštěvníkům, městu Frýdek-Místek a organizátorce poděkovat za umožnění účasti na 
 
této nádherné akci a uskutečnění sbírky.
 
 
Bc. Kateřina Černochová