Rok 2016

15.01.2016 10:00

V právě začínajícím roce oslavíme 15. výročí založení projektu Osobní asistence. Jedním z našich cílů je "pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou“. Všichni zaměstnanci – od vedení po asistentky, pracují na tom, aby to nebyla jen hezká slova, ale skutečnost. Klientům nabízíme službu až 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, podle potřeby a dle našich aktuálních personálních a finančních možností. Našimi klienty jsou lidé všech věkových kategorií, jejichž společným rysem je určitá míra omezení soběstačnosti – z důvodu věku nebo postižení. Nabízíme jim pomoc v různých ohledech každodenního života – při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění chodu domácnosti, při obstarávání osobních záležitostí, ale také doprovod do školy, družiny, na sportovní a kulturní akce atd. Také v tomto roce budeme usilovat o to, abychom byli známí především dobře odvedenou prací a spokojeností našich klientů.