Bc. Eva Šimková

Zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice pro Zlínský kraj.

  • Má na starosti oblast Zlínského kraje. Jedná s úřady a institucemi, s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení, účast na poradách asistentů.
  • Zastupuje organizaci ve svém regionu.