Ing. Kateřina Krištofiková

Administrativní pracovník v ekonomickém oddělení

  • Pomáhá zpracovávat rozpočet celé organizace, kontroluje čerpání rozpočtu, průběžně sleduje ekonomickou činnost jednotky, průběžně kalkuluje náklady a ceny. 
  • Má na starosti žádosti o dotace a komunikaci v této oblasti.