Ing. Monika Křístková

Hlavní účetní a personalista

  • Zpracovává účetní doklady a vede účetnictví celé organizace.
  • Vede mzdovou agendu.
  • Poskytuje průběžné informace o nákladech a výnosech, sloužící jako podklady pro další ekonomické kalkulace. 
  • Zpracovává vyúčtování dotací.