Ing. Štěpán Křístek

Statutární zástupce

  • Na činnosti organizace se podílí jako dobrovolník.
  • Má na starosti zejména technické zázemí a softwarové vybavení organizace.
  • Zastupuje organizaci navenek.