Naše hlavní účetní a personalistka, jinak také jedna ze zakladatelů naší organizace, Ing. Monika Křístková, prostě naše milá kolegyně, byla spolu s dalšími 21 výjimečnými osobnostmi nominována na Cenu Olgy Havlové 2016, kterou uděluje Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Organizace a jednotlivci navrhli několik desítek skvělých lidí, kteří si ocenění jistě plně zaslouží.

Cena je každoročně udělována osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhá jiným znevýhodněným lidem. 
Dovoluji si připojit citaci z webu VDV: „Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací.“
Doplním, že první oceněnou byla v roce 1995 paní Ing. Jana Hrdá, která je pro Moniku Křístkovou velkým vzorem a inspirací.
-----------------------

Cena kvality v sociální péči za rok 2013

V kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory

-----------------------

Ocenění - Neziskovka roku 2013

V kategorii Velká neziskovka se Podané ruce, o.s. - Projekt OsA umístily v semifinále mezi 5 postupujícími ze 120 neziskovek z celé ČR.

-----------------------

Veřejné ocenění našich zaměstnanců za jejich činnost v organizaci:

 

Čestné uznání v kategorii "Osobnost neziskové sféry roku 2012 Nadace OKD" získala paní Bc. Helena Fejkusová

-----------------------

Osobností roku 2012 v sociálních službách města FM se stala paní Bc. Helena Fejkusová 

Osobností roku v sociálních službách statutárního města Frýdku-Místku se v roce 2012 stala ředitelka naší nestátní neziskové organizace paní Bc. Helena Fejkusová, která se zasloužila o vznik Projektu osobní asistence a také o rozvoj dobrovolnické činnosti canisterapie. Přispěla tak k rozvoji a zviditelnění sociálních služeb nejen ve městě.

Předsedkyně sdružení Podané ruce, o.s. a ředitelka organizace Podané ruce, o.s. - Projekt OsA po převzetí ocenění řekla: „Je to pro mě hodně velká výzva. Budu muset nyní na sobě hodně zapracovat. Tou osobností jsem se nestala samozřejmě pouze já sama. Jde o ocenění pro spolupracovníky a všechny osobní asistenty.“

www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/0688007-mesto-odmenilo-vyrazne-osobnosti-v-socialnich-sluzbach.html

-----------------------

Cena "Křesadlo 2006" pro Ing. Štěpána Křístka

Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Tato cena od Hestia, o.s. je určena pro ocenění dobrovolníků,s cílem vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Pan Ing. Štěpán Křístek je jedním ze zakladatelů naší organizace a nyní působí v organizaci ve funkci statutárního zástupce - jednatele. Do poloviny roku 2009 zastával v naší organizaci pozici ekonoma jako dobrovolník. Od druhé poloviny roku 2009 vypomáhá organizaci jako dobrovolník v rámci technické podpory a poradenství.
-----------------------

Cena "Sestra roku v sociální péči" 2005 pro Bc. Helenu Fejkusovou

Soutěž Sestra roku je již tradiční akcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladé fronty a.s., koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Ocenění 6. ročníku soutěže v kategorii "Sestra roku v sociální péči" získala ředitelka organizace Podané ruce, o.s. - Projekt OsA paní Helena Fejkusová.