Naše hlavní účetní a personalistka, jinak také jedna ze zakladatelů naší organizace, Ing. Monika Křístková, prostě naše milá kolegyně, byla spolu s dalšími 21 výjimečnými osobnostmi nominována na Cenu Olgy Havlové 2016, kterou uděluje Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Organizace a jednotlivci navrhli několik desítek skvělých lidí, kteří si ocenění jistě plně zaslouží.

Cena je každoročně udělována osobnosti, která navzdory svému zdravotnímu postižení pomáhá jiným znevýhodněným lidem. Slavnostní vyhlášení laureáta, tedy vítěze, se uskuteční 23. května ve Výstavní síni Mánes pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové - Tominové.
Dovoluji si připojit citaci z webu VDV: „Cenu Olgy Havlové poprvé vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem upozornit na život lidí se zdravotním postižením, kteří se vyrovnali se svým handicapem a pomáhají druhým lidem. Jejich síla k překonávání překážek, která často chybí i zdravým lidem, byla pro činnost Výboru dobré vůle velkou inspirací.“
Doplním, že první oceněnou byla v roce 1995 paní Ing. Jana Hrdá, která je pro Moniku Křístkovou velkým vzorem a inspirací.
-----------------------

Cena kvality v sociální péči za rok 2013

V kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory

-----------------------

Ocenění - Neziskovka roku 2013

V kategorii Velká neziskovka se Podané ruce, o.s. - Projekt OsA umístily v semifinále mezi 5 postupujícími ze 120 neziskovek z celé ČR.

-----------------------

Veřejné ocenění našich zaměstnanců za jejich činnost v organizaci:

 

Čestné uznání v kategorii "Osobnost neziskové sféry roku 2012 Nadace OKD" získala paní Bc. Helena Fejkusová

-----------------------

Osobností roku 2012 v sociálních službách města FM se stala paní Bc. Helena Fejkusová 

Osobností roku v sociálních službách statutárního města Frýdku-Místku se v roce 2012 stala ředitelka naší nestátní neziskové organizace paní Bc. Helena Fejkusová, která se zasloužila o vznik Projektu osobní asistence a také o rozvoj dobrovolnické činnosti canisterapie. Přispěla tak k rozvoji a zviditelnění sociálních služeb nejen ve městě.

Předsedkyně sdružení Podané ruce, o.s. a ředitelka organizace Podané ruce, o.s. - Projekt OsA po převzetí ocenění řekla: „Je to pro mě hodně velká výzva. Budu muset nyní na sobě hodně zapracovat. Tou osobností jsem se nestala samozřejmě pouze já sama. Jde o ocenění pro spolupracovníky a všechny osobní asistenty.“

video:  
https://www.tvportaly.cz/frydek-mistek/27549-ve-frydku-mistku-probehl-den-socialnich-sluzeb

www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/0688007-mesto-odmenilo-vyrazne-osobnosti-v-socialnich-sluzbach.html

-----------------------

Cena "Křesadlo 2006" pro Ing. Štěpána Křístka

Křesadlo - Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci

Tato cena od Hestia, o.s. je určena pro ocenění dobrovolníků,s cílem vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Pan Ing. Štěpán Křístek je jedním ze zakladatelů naší organizace a nyní působí v organizaci ve funkci statutárního zástupce - jednatele. Do poloviny roku 2009 zastával v naší organizaci pozici ekonoma jako dobrovolník. Od druhé poloviny roku 2009 vypomáhá organizaci jako dobrovolník v rámci technické podpory a poradenství.
-----------------------

Cena "Sestra roku v sociální péči" 2005 pro Bc. Helenu Fejkusovou

Soutěž Sestra roku je již tradiční akcí odborného časopisu Sestra z vydavatelského domu Mladé fronty a.s., koncipovanou jako poděkování sestrám a ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům za jejich mimořádnou a nelehkou práci. Ocenění 6. ročníku soutěže v kategorii "Sestra roku v sociální péči" získala ředitelka organizace Podané ruce, o.s. - Projekt OsA paní Helena Fejkusová.

https://sestraroku.zdn.cz/archiv/rocnik-2005/oceneni/