V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.).

Osobní asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Osobní asistenci poskytujeme od jednoho roku věku.

Cílová skupina:

Okruh osob, kterým je služba poskytována (službu poskytujeme v souladu s registrem poskytovatelů sociálních služeb osobám):

 • osoby s chronickým duševním onemocněním
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby s jiným zdravotním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením
 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se sluchovým postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby se zrakovým postižením
 • senioři

Nabízíme vám:  

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy, včetně podání stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, do škol nebo zaměstnání, na sportovní a kulturní akce, na jiné volnočasové aktivity apod.
 • zajištění asistence žákovi přímo ve výuce nebo zaměstnanci v zaměstnání  
 • pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny
 • možnost zajištění asistence formou „služby ve službě“ ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v LDN, hospicích, v dětských domovech

Oblasti, kde osobní asistenci poskytujeme:

 • Moravskoslezský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Zlínský kraj