Nenajdete-li v kontaktních informacích svou obec, neznamená to, že Vám služba nemůže být poskytnuta. Vše záleží na aktuální kapacitě. Pokud zde svou obec nevidíte a máte o službu zájem, kontaktujte v rámci MSK Bc. Helenu Fejkusovou. V rámci OLK a ZLK kontaktujte uvedeného kompetentního pracovníka.

Výběr obce se řídí místem, kde je služba skutečně poskytována. Službu je možné poskytnout pouze klientům s trvalým bydlištěm v MSK, OLK a ZLK.