Ceník služeb osobní asistence platný od 1.1.2017

Poznámky k ceníku (platí pro všechny ceníky):

  • - Maximální měsíční úhrada za službu osobní asistence činí 60 000,00 Kč.
  • - V případě provedení služby dvěma osobními asistenty najednou, je účtována dvojnásobná sazba
  • - Pokud klient neumožní poskytovateli poskytnout sjednanou službu, může být účtována smluvní pokuta, která činí 130 Kč za každou jednu hodinu takto neposkytnuté služby (nevztahuje se na náhlou hospitalizaci nebo v případě odhlášení služby 5 pracovních dnů před požadovanou změnou).

Klient dále hradí:

Klient za účelem umožnění poskytnutí služby dále hradí veškeré výdaje, které jsou vyžadovány třetími stranami po asistentovi v souvislosti s poskytováním služby (vstupné na kulturní a jiné společenské akce, ubytování na dovolené, jízdné mimo místo poskytování služby atd.).

..........................................................................................

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm

v Moravskoslezském kraji

(s výjimkou klientů, kterým obec na službu přispívá).


Po–Pá  dvě a více hodin v kuse: 80,00 Kč / 1 hodina
So-Ne  dvě a více hodin v kuse (nevztahuje se na noční služby): 120,00 Kč / 1 hodina

Po–Ne méně než dvě hodiny v kuse, Po–Ne noční služby od 22 do 6 h, Po-Ne státní svátek (i když připadne na víkend): 130,00 Kč / 1 hodina

Skupinová asistence u 2 až 4 osob (cena za osobu): 40,00 Kč / 1 hodina

(Jsme schopni zajistit asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u sociální pracovnice z příslušné oblasti.)

Doprava osobním vozidlem - fakultativní činnost: 10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Kompletní ceník pro oblast MSK zde

..........................................................................................

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm
v Olomouckém a Zlínském kraji

Po–Pá  dvě a více hodin v kuse: 95,00 Kč / 1 hodina
So-Ne  dvě a více hodin v kuse (nevztahuje se na noční služby): 120,00 Kč / 1 hodina

Po–Ne méně než dvě hodiny v kuse, Po–Ne noční služby od 22 do 6 h, Po-Ne státní svátek (i když připadne na víkend): 130,00 Kč / 1 hodina

Skupinová asistence u 2 až 4 osob (cena za osobu): 45,00 Kč / 1 hodina

(Jsme schopni zajistit asistenci ve školských zařízeních, družinách, táborech či jiných zařízeních, příp. akcích. O konkrétních možnostech skupinové asistence se prosím informujte u sociální pracovnice z příslušné oblasti.)

Doprava osobním vozidlem - fakultativní činnost: 10,00 Kč / 1 km + úhrada za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Kompletní ceník pro oblast ZLK zde

Kompletní ceník pro oblast OLK zde

..........................................................................................

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v obci Staříč


Osobní asistence: 55,00 Kč / 1 hodina

Skupinová asistence u 2 až 4 osob (základní sazba): 40,00 Kč / 1 hodina

Doprava osobním vozidlem: 10,00 Kč/1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Kompletní ceník v obci Staříč zde

..........................................................................................

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v obci Řepiště

Po–Pá  dvě a více hodin v kuse: 80,00 Kč / 1 hodina

Po–Pá méně než dvě hodiny v kuse, So–Ne všechny hodiny, Po-Ne noční směny (22 až 6 hodina): 120,00 Kč / 1 hodina

Po-Ne státní svátek: 130,00 Kč / 1 hodina

Doprava osobním vozidlem: 10,00 Kč / 1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Na základě smluvního ujednání mezi poskytovatelem a Obcí Řepiště bude klient hradit 50,00 Kč za 1 hodinu služby, a to až do výše příspěvku stanovenou Obcí Řepiště. Po vyčerpání stanoveného příspěvku bude klient hradit cenu dle výše uvedených sazeb.

Pro rok 2017 stanovila Obec Řepiště příspěvek pro jednoho klienta 30 000,00 Kč, a to včetně dotační složky, která pro rok 2017 je 43,00 Kč za 1 hodinu služby.

Kompletní ceník v obci Řepiště zde

..........................................................................................

Ceník platný pro všechny klienty s trvalým bydlištěm v DPS obce Sviadnov

(nevztahuje se na klienty s trvalým bydlištěm mimo DPS Sviadnov)
 

I. Pondělí až pátek (pracovní dny) od 6:00 do 14:00 hod.

1. Služba osobní asistence: 80,00 Kč / 1 hodina

2. Praní prádla včetně pracích prost. a žehlení v prádelně DPS: 25,00 Kč /1 kg

3. Použití čisticího prostředku VAX: 25,00 Kč / 1 dcl VAX prostředku

4. Doprava osobním vozidlem obce Sviadnov: 4,50 Kč / 1 km

5. Nákup a pochůzky se počítají 20 minut za jeden nákup: 25,00 Kč / nákup nebo pochůzka

6. Ohřev stravy v kuchyni DPS: 10,00 Kč / 1 ohřev

7. Zapůjčení el. polohovací postele včetně matrace: 450,00 Kč / 1 měsíc (15,00 Kč / 1 den)

II. Pondělí až pátek od 0:00 h do 6:00 h, od 14:00 h do 24:00 h, sobota, neděle, státní svátek, noční

1. Po-Pá dvě a více hodin v kuse: 80,00 Kč / 1 hodina

2. So-Ne dvě a více hodin v kuse (nevztahuje se na noční služby): 120,00 Kč / 1 hodina

3. Po–Ne méně než dvě hodiny v kuse, Po–Ne noční služby od 22 do 6 h, Po-Ne státní svátek (i když připadne na víkend): 130,00 Kč / 1 hodina

4. Doprava osobním vozidlem: 10,00 Kč / 1 km + cena za hodinu osobní asistence dle výše uvedených sazeb

Kompletní ceník pro DPS Sviadnov zde