Ohlasy

Níže naleznete úryvky z dopisů - ohlasů na práci naší organizace. Za všechny jejich autorům srdečně děkujeme a vážíme si jich.:
 
Dobrý den Paní Fajstlová. Touto cestou bych chtěl poděkovat asistence Vladimíře Štolbové, za výbornou asistenci. Nato, že nevidomého vedla poprvé, tak to dělala skvěle. Touto cestou bych ji chtěl i pochválit. Vše bylo v porádku až na to úmorné vedro. Moc Vám za vše děkuji a přeji Vám i vašim asistentům hodně úspěchů do další práce, a mnoho spokojených klientů.
Moc vás zdraví vás Jakub V.
Dobrý den, chci poděkovat Vaší organizaci za pomoc se zajišťováním služeb u bratrů T. Sám p. Karel T. požádal o pomoc Vaši organizaci, nejen pro sebe, ale i pro svého bratra. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se podíleli při péči. 
Sestra Anna W., Kunčičky u Bašky, březen 2018
----------------
Vážená paní ředitelko, jménem celé naší rodiny chci poděkovat pracovnicím Vaší ostravské pobočky, vedené paní Hanou Kovalskou, za profesionální a bezpříkladnou péči o naši maminku, paní Z. L. Asistentky, paní Martina V., Pavla H., Dagmar M., Ivana H., Olga K., Zuzana K., Daniela Č. a další, svojí péčí od října 2011 připravily mamince spokojené stáří a zasloužily se, že se maminka dožila bezmála 96 let v domácím prostředí. Také děkujeme za účast na smutečním obřadu, kondolence a za květinový dar.
Ing. Jan C. CSc., Ostrava, únor 2018
----------------
Dobrý den, paní Fajstlová, ráda bych poděkovala Vaší organizaci "Podané ruce" za příkladné služby při poskytování péče o mého tatínka pana V. K. Službu jsme začali využívat v loňském roce a po celou dobu se děvčata starala o tatínka s velkou obětavostí. Nedokážu si představit, jak bych péči o tatínka bez Vaší pomoci zvládla. V současné době jeho zdravotní stav vyžaduje celodenní péči, proto musel být umístěn v domově pro seniory.
Děkuji Vám za vše a přeji Vám i Vašim asistentům pěkné svátky, hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojených klientů v roce 2018.
Lenka Č., Prostějov, prosinec 2017
----------------
Přejeme pěkné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v příštím roce. Zároveň děkujeme za velkou obětavost a starostlivost v péči o naší maminku pro celý letošní rok. Děkujeme...
rodina paní Z. L., Ostrava, prosinec 2017
----------------
Příjemné Vánoce, pohodu, štěstí a zdraví v roce 2018. P.S.: Velice děkuji za péči o maminku.
Šárka T., Ostrava, prosinec 2017
----------------
Vážená paní Kovalská, chtěla bych poděkovat touto cestou Vám a Vašim spolupracovnicím za laskavou péči, která se dostává mé nemocné mamince. Sama vím, jak je tato práce psychicky i fyzicky náročná a proto Vám všem přeji krásné a pohodové vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v dalším pracovním úsilí. Nový rok 2018 ať je pro všechny Vaše zaměstnance rokem plného zdraví a lidského porozumění. S úctou
Yveta W., Ostrava, prosinec 2017
----------------
Vážení přátelé, ráda bych tímto poděkovala za všechnu péči a služby, které pracovnice vaší organizace poskytují mojí mamince paní Z. L. Velmi oceňuji práci, kterou osobní asistentky dělají a jak krásný vztah se svými klienty dokáží navázat. S přibývajícími roky se stává péče o maminku čím dál náročnější, a to jak fyzicky tak i psychicky, ale všechny vaše osobní asistentky to zvládají s profesionalitou, přehledem a trpělivostí. Velký dík patří paní Pavle H., která tráví s maminkou nejvíce času a díky její pečlivosti, pochopení a optimictickému přístupu se maminka cítí dobře. Sami jsme už ve věku hodně nad sedmdesát a jsme dost omezování různými zdravotními problémy, které vyšší věk provází a bez pomoci Vaší organizace bychom nebyli schopni péči zvládat.
Ještě jednou velký dík a všem přeji, aby jim elán a hlavně zdraví vydrželo i v příštím roce.
Zdenka Z., Ostrava, prosinec 2017
----------------
Děkujeme asistentkám sociální služby Podané ruce v Prostějově pod vedením paní Kateřiny Fajstlové za vzornou péči, kterou věnovaly naší mamince paní V. V. Vytvořily si k ní velice krásný vztah, s velkou dávkou empatie plnily její přání, respektovaly také potřeby rodiny. Kdykoliv byly k dispozici a stále jsme s nimi byli v telefonickém kontaktu, vždy nás včas upozornily na problémy, které u maminky nastaly. Samy vzniklé komplikace řešily okamžitě, uměly si poradit v nečekaných situacích, které služba přestárlým klientům přináší. Po dobu péče o naši maminku se staly víceméně členy naší rodiny. Vážíme si práce těchto sociálních služeb, které bohužel dosud nejsou patřičně doceněny naší společností. Přejeme hodně sil do jejich náročné práce.
Manželé V., Šumperk, prosinec 2017
----------------
Vážená paní Šrubařová, velice si vážím, že můžu i nadále využívat Vašich služeb osobní asistence pro mého autistického syna, kterému bude v září 18 let. Je fyzicky zdatnější, není vůbec jednoduché ho vždy zvládnout. Paní Vlaďka Š. - osobní asistentka si vždy poradí. To, co zvládá, je opravdu náročné a hlavně zodpovědné. Díky vaší pomoci můžu nadále chodit do práce, protože na Vlaďku je 100% spolehnutí. Syn je velmi aktivní, proto s ním chodí za každého počasí na procházky... Je velmi klidná, milá a hlavně obětavá. Syn i přes své postižení to všechno cítí a vnímá. Má na něho dobrý vliv. Velmi ji obdivuji, patří jí za to všechno velké poděkování. Je to člověk na svém místě. Takových si musíme opravdu vážit. Budu ráda, pokud budu moci využívat Vašich služeb i nadále. Děkuji celému kolektivu Podaných rukou, který mi toto umožňuje.
Karla B., Frýdek-Místek, září 2017
----------------
Vážená paní Kovalská a vzorný tým Vašich asistentek. Děkuji Vám za upřímnou soustrast a účast nad ztrátou mého manžela R. T., skvělého člověka jakým byl. Zejména všem děkuji za namáhavou a pečlivou práci, kterou jste vykonávaly. Měl Vás všechny rád; když byl mnou informován, která z dam přijde, těšil se na Vás. S každou z Vás, ať to byla kterákoli, si rád povídal a poslušně plnil to, co bylo právě potřebné. Touto cestou si dovoluji jen zmínit, jak je Vaše činnost potřebná, odpovědná a utvářená s niterným vztahem k člověku, který je závislý na pomoci druhých. Pochopila jsem, že Vaše zaměstnání se stalo Vaším životním posláním. A Vaše paní Kovalská? To je Váš maják, který vše smysluplně promýšlí a výborně organizuje. Ještě jednou hluboký obdiv a dík za Vaši obětavou péči. Přeji Vám, ať se Vám stále daří pomáhat potřebným. Je pro mne těžké se s Vámi loučit.
Eva T., Ostrava, červen 2017
----------------
Dobrý den paní Fajstlová. Touto cestou bych chtěl poděkovat asistence Vladimíře Š. za výbornou asistenci. Na to, že nevidomého vedla poprvé, tak to dělala skvěle. Touto cestou bych ji chtěl i pochválit. Vše bylo v pořádku, až na to úmorné vedro. Moc Vám za vše děkuji a přeji Vám i vašim asistentům hodně úspěchů do další práce, a mnoho spokojených klientů.
Moc vás zdraví
Jakub V., Prostějov, červen 2017
----------------
Chtěla bych Vám touto cestou vyjádřit velké poděkování za Vaši ochotu a vstřícnost při zajišťování služby u mé maminky. Zvlášť musím ocenit práci děvčat, která se starala o maminku. Veškeré činnosti byly vykonávány s velkou láskou, něhou, obětavostí a lidským přístupem. V mnohých situacích prokázaly profesionalitu a byly mi dobrými rádci a oporou... Ještě jednou velké díky za celou rodinu.
Irena K., Frýdek-Místek, březen 2017
----------------
Děkuji Vám za projevenou soustrast a milou vzpomínku na naši maminku, která mi už teď strašně chybí. Zároveň chci poděkovat Vám i Vaší spolupracovnici, která se mamince velice ochotně a obětavě věnovala, paní Radce N., byla velmi vstřícná, ochotná a trpělivá. Za vše znovu děkuji, dovedu ocenit Vaši náročnou práci. S díky a uznáním
Věra R., Želechovice, únor 2017
----------------
Přibližně před 2 lety jsem se začala vážněji zabývat otázkou zajištění služby pro svou maminku. Vzhledem k tomu, že žiji v Praze a maminka chce zůstat tam, kde žila celý život, nebylo to právě jednoduché. Vzhledem k věku bylo jasné, že je třeba zajistit občasnou výpomoc při úklidu, těžším nákupu, doprovoddu např. do spořitelny, ale také společnost na krátké povyprávění... Po roce pokusů s "paní na úklid", pečovatelskou péčí (neustálé střídání pečovatelek) jsem měla velké štěstí na Vaši agenturu. Chtěla bych Vám tímto opakovaně poděkovat za vše, co zajišťujete. Mile mě překvapil přístup vašich kolegyň při první návštěvě v pobočce, poté setkání s Vámi mi dodalo jistotu, že to byla správná volba. 
Důležité je, že je spokojená maminka, moc se vždy těší na "svoji" paní pečovatelku Míšu i na setkání s Vámi. I kdy jsem v telefonickém kontaktu s maminkou denně, mám takový vnitřní klid, že je vše v pořádku. Pocit, že nemusíme spoléhat je na sousedskou pomoc je příjemný, také sousedky tím pádem necítí žádnou zodpovědnost ani povinnost, i když jsou s maminkou v poměrně pravidelném kontaktu. Maminka velmi pookřála...
Velice si vážím existence Podaných rukou, věřím, že nejsem sama, komu pomáháte řešit situaci. Mám to štěstí, že maminka je i v těch letech vitální zejména po mentální stránce a potřebuje pomoc v současné době pouze v této podobě. Přeji Vám samé pozitivní ohlasy, štěstí na paní asistentky a energii pro tuto činnost.
Šárka P., Ostrava (Praha), únor 2017
----------------
Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vám sdělit, že dne 30.1.2017 se Vaše zaměstnankyně, paní asistentka Jiřinka O., zachovala velmi statečně a rozvážně, když při nešťastné události zachránila mého syna z hořícího auta. 
Při cestě ze školy došlo podle vyšetřovatelů nehody zřejmě ke zkratu a auto začalo hořet. Jiřince se podařilo zastavit, okamžitě vytáhnout z auta mého syna a jeho vozík. Kontaktovala hasiče i policii a za pomoci pana R.V. dopravili mého syna v pořádku domů. Díky ní se synovi nic nestalo. S pozdravem a poděkováním
Simona Z., Brušperk, únor 2017
----------------
Ráda bych upřímně poděkovala všem z ostravské pobočky organizace Podané ruce - osobní asistence za dlouhodobou účinnou pomoc mé nemocné víc než devadesátileté tetě.
Moje teta si nikdy nedovedla představit, že by nezvládla péči o sebe a svoji domácnost, a když jsem s ní dříve probírala různé možnosti, odmítala velmi rázně se na tuto eventualitu jakkoli připravovat. Když se však před několika lety tetino zdraví náhle dramaticky zhoršilo, nastala situace téměř neřešitelná, protože já s rodinou žiji a pracuji ve vzdáleném městě a teta nebyl schopna ani nadále žít bez každodenní podpory zcela sama, ani opustit důvěrně známé prostředí svého bytu a přestěhovat se. Naštěstí jedna z pracovnic Podaných rukou, paní A. T., dokázala tetu postupně přesvědčit, že osobní asistence je pro ni nejlepším řešením.
Paní T. tetě pomáhala neprve v jejím domácím prostředí a pokračuje nadále i během ústavní péče. Moje teta se při svém osobním založení a zdravotním stavu již mimořádně špatně orientuje v prostoru i čase, velice špatně se adaptuje, není již s to navázat vztah k neznámým lidem. Paní T. všechna tato velká omezení rychle pochopila a vždy je respektovala, ale přesto dokázala mou tetu zaujmout, aktivizovt a povzbudit ji i k novým činnostem, např. k trénování s chodítkem či dokonce na rotopedu. Jsem hluboce přesvědčena, že díky systematické podpoře paní T. moje teta překonala několik dalších zdravotních krizí a dožila se tak vysokého věku.
Po většinu posledního čtvrtstoletí jsem byla s tetou v každodenním telefonním spojení, což tetin zhoršený sluch a nesoustředěnost nyní bohužel již nedovoluje. Jsem proto paní T. velmi vděčna také za to, že je se mnou v pravidelném kontaktu, referuje mi o každém tetině problému i malém úspěchu a dovede racionálně poradit i citlivě povzbudit nejen svou klientku, ale i mne. Když po čtrnácti dnech za tetou přijedu na víkend, je pro mne nedocenitelné, že mám dobré povědomí o tom, co se událo v minulých dnech.
Vážená paní Kovalská, velmi dobře si uvědomuji, že pro Vás vůbec není snadné zajistit pro moji tetu pravidelnou péči její osobní asistentky. Vlastně si ani nedovedu představit, jak to dokážete zorganizovat, když potřebných je tak mnoho a ty, které by za nevelký peníz obětavě a s úsměvem konaly psychicky i fyzicky náročnou službu, se asi hledají víc než těžce. Opravdu obdivuji, jak pod Vaším vedením ostravská pobočka po všech stránkách báječně funguje. Nikdy se nestalo, že by asistentka nepřišla podle plánu služeb, nebo že by vyúčtování nebylo precizně zpracováno. Kéž by vše kolem nás tak dobře klapalo, jako pobočka pod Vaším vedením! Jsem Vám nesmírně zavázána za Vaše lidské pochopení, ochotu a vstřícnost, s níž přistupujete ke specifickým potřebám mé tety.
Velmi bych přála Vám i všem Vašim kolegyním, aby se Vaší velmi nesnadné a moc potřebné práci dostávalo respektu a ocenění, které si víc než zasloužíte. Kéž bych k tomu mohla tímto dopisem aspoň trošku přispět.
S upřímnými díky za Vaši pomoc Ivana J., Ostrava, únor 2017
----------------
S asistentkami z Podaných rukou jsem spokojený, starají se o mne dobře, o hygienu a zdravotní těžkosti. Přinesou mi léky a zajistí všechny věci. Těším se na každou návštěvu asistentek, dodávají mi chuť do života a veselou mysl, děláme legrace a to mi pomáhá.
Josef P., Vratimov, leden 2017
----------------
Protože se blíží Vánoce a zároveň konec roku 2016, chtěla bych při této příležitosti za všechny klienty poděkovt všem asistentkám i vedení organizace Podané ruce - osobní asistence za prospěšnou práci, kterou vykonávají. K této činnosti potřebují klidné zázemí doma a oporu v rodině. Z části to vystihnou slova: Důvěra a zodpovědnost.
Je známo, že nemocní klienti mají právo na kolísavou náladu jako druhotný projev základních nemocí. A proto péče o ně vyvíjí velký tlak na psychiku asistentek. Jsou to přece jenom lidé. Také mají své rodiny, své starosti, někdy i své zdravotní problémy.
Tím více jim patří dík s přáním hezkých a klidných Vánoc a šťastné vykročení do nového roku 2017.
Za všechny klienty Jiřina G.
----------------
Chtěla bych jménem tatínka, pana B. B. a jeho rodiny moc poděkovat za velmi dobrou, vstřícnou, starostlivou a empatickou péči asistentky paní Brigity T. Všichni jsme s její asistencí a spoluprací moc spokojeni, tatínkův stav se zlepšil. Přejeme, aby se toto dařilo u všech klientů.
Pěkné svátky a hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojených klientů v roce 2017.
Marie M., FM, prosinec 2016
----------------
Organizace Podané ruce - osobní asistence aktuálně pomáhá skoro 200 klientům a současně s tím i velkému množství dalších osob, jako jsou rodinní příslušníci a přátelé.
Jedním z klientů je i můj tatínek, který je už mnoho let upoután na lůžko po několikanásobné cévní mozkové příhodě. Mám tedy s poskytováním osobní asistence i dalších služeb v sociální a zdravotní oblasti dlouhodobé zkušenosti a po vyzkoušení více variat péče můžu srovnávat a hodnotit jejich úroveň.
Rozhodně bych chtěl kvalitu služeb osobní asistence, které poskytují Podané ruce, pochválit, opravdu si jich cením velmi vysoko. V nelehkém českém prostředí, kde pro provozování sociálních služeb nepanují zrovna ideální podmínky, poskytují výborný servis za přijatelné ceny. Obzvláště si cením osobního přístupu, který považuji, především u starších osob, za velmi důležitý.
Ve spolupráci s pracovníky osobní asistence může naše rodina zajistit dobrou péči o našeho tatínka a umožnit mamince si najít během dne čas na sebe a na další činnosti, související s provozem domácnosti.
Pokud se už někdo dostane do složité situace a bude hledat osobního asistenta, ať už pro sebe nebo pro své příbuzné či známé, tak mu můžu služby organizace Podané ruce rozhodně doporučit.
Petr Š., Prostějov, listopad 2016
----------------
Chtěla bych Vám poděkovat za služby, které poskytujete mé nemocné mamince. Tím, že Váš asistent v době oběda moji maminku vyhledá na ulici, vyzvedne pro ni oběd v nedaleké jídelně, odvede maminku domů (protože jinak by domů netrefila) a oběd ji ohřeje, mi velmi pomáháte. Díky Vaší péči může maminka jít po obědě dpočívat v klidu domova. Děkuji. 
Taťána B., Prostějov, listopad 2016
----------------
Rádi bychom  s bratrem poděkovali za příkladné služby Mgr. Kovalské a asistentkám, které se staraly o naši maminku. Zajišťovaly jí asistenci přes osm let a vždy k maminčině i naší spokojenosti. S většinou asistentek maminka navázala skutečně hezký vztah a cítila se v jejich společnosti velmi dobře. Dožila se také díky ostravské pobočce Podaných rukou 93 let a byla se svým životem, přestože se pohybovala doma omezeně a venku jen na vozíčku, spokojena. Zemřela po zlomenině krčku ...
Ještě jednou  Vašim zaměstnancům děkujeme a přejeme jim hodně zdraví, síly a trpělivosti k vykonávání tak náročné práce.
Ing.Jitka R., Ostrava, září 2016
----------------
Za dobu, co vaši službu využíváme, jsem spokojená. Pokud potřebuji řešit jakékoliv administrativní problémy, vždy jsem se setkala s ochotou, vstřícností a profesionalitou všech zaměstnanců. Mám dobrý pocit z toho, když vidím syna spokojeného a tím pádem jsem spokojená a klidná i já.
Paní V. je suprová paní a moc Vám za ni děkuji. Velmi profesionálně a zodpovědně přistupuje k synovi. Je milá, příjemná ke všem rodinným příslušníkům. V případě potřeby změny v návštěvě je ochotná, snaží se vyjít vstříc a vždycky jsme se domluvily. Je podporou nejen synovi, ale i mě… Spolupráci s Vámi všemi hodnotím jako velmi dobrou a děkuji za pomoc, kterou opravdu potřebuji.
Stanislava S., Uherský Brod, květen 2016
----------------
Vážená paní ředitelko, chtěla bych vyslovit poděkování Vaší organizaci „Podané ruce“ za služby, které poskytujete svým klientům a jejich rodinám. Bez Vaší pomoci si nedokážeme vůbec představit, jak bychom zvládali péči o naši maminku. Přístup a odborná péče Vašich asistentek je vzorná a příkladná, mají pěkný vztah ke starým lidem, dokáží jim zpříjemnit jejich dny a pomoci v tom, co sami nezvládnou. O maminku pečuje především paní Milena K., která je velmi laskavá, svědomitá, pečlivá a lidská, maminka se díky ní uklidnila, věří jí a každý den se na ni těší. Je to skvělá asistentka a proto bychom jí chtěli moc poděkovat.
Zároveň děkujeme také paní Gabriele K., která někdy za paní Milenu zaskakuje. I k ní má maminka důvěru a vycházejí spolu moc dobře. Také její péče je na vysoké úrovni.
Ještě jednou děkuji a doufám, že budeme moci využívat Vašich skvělých služeb i nadále.
Helena G., Fryčovice, květen 2016
----------------
Se službou osobní asistence u mého syna jsem velmi spokojená. Hlavně syn si na paní V. velmi rychle zvykl a je pro něj jako hodná teta. Chodí společně ven na procházky, doma si čtou knížky, hrají si spolu. Já mám díky tomu více času na domácnost nebo jen na odpočinek. Jsme velmi rádi, že máme možnost vaši službu osobní asistence využívat.
Jana Š., Uherský Brod, květen 2016
----------------
Se službami paní H. jsme velmi spokojeni. Je velmi zručná a pečlivá, co se týče péče, je vidět, že má spoustu znalostí a zkušeností v této oblasti. Napadne ji udělat i věci, které „obyčejného člověka“ neznalého péče o „nemohoucího“ vůbec nenapadnou.
Kristýna J., Zlín, květen 2016
----------------
S pomocí paní Radky N. jsme naprosto spokojeni. Pravidelně cvičí s manželem, luští křížovky a po případě nám pomáhá při nákupech potravin. Při pěkném počasí je s manželkou na zahradě. Máme ji jako že patří do naší rodiny. Přejeme Vám hodně takových pracovníků, kteří s takovou ochotou pomáhají starým lidem.
Manželé H., Želechovice, květen 2016
----------------
Jsem ráda, že můžu i nadále využívat služeb osobní asistence prostřednictvím Vaší organizace. Velice si vážím této pomoci, která mi pomáhá zvládat, jak psychicky, ale i fyzicky mého autistického syna…
Velké poděkování patří hlavně mé velmi obětavé asistentce p. Vlaďce Š., která se zaměřuje vést syna v rámci možností k samostatnosti při různých aktivitách, dopomáhá při oblékání, nacvičují zapínání uzávěru, zapínání knoflíků, obouvání a zavazování bot, což někdy vyžaduje obrovskou trpělivost…
Zvláště oceňuji, že můžu využívat Vašich služeb i v době prázdnin, kdy není škola. Obdivuji asistentku, která zvládá se synem cestu autobusem. Ne vždy je lehké přijmout kritiku některých lidí, kteří bohužel hned nepochopí, že se jedná o určité postižení.
Oceňuji tuto pomoc, protože vím, jak moc je tato práce náročná, vyžadující hlavně hodně lásky, trpělivosti a porozumění…
Karla B., Frýdek-Místek, duben 2016
----------------
Vážená paní ředitelko, chtěla bych Vám a Vašemu kolektivu poděkovat za práci, kterou Vaše organizace vykonává. Konkrétně můj tatínek a následně i maminka, která o něj pečuje, využívají již pár let Vaše služby.
Chtěli bychom poděkovat zejména paní Emilce D., která k mým rodičům v současné době dochází jednou týdně. Její přístup k seniorům je příkladný. Tatínek, ač trpí Alzheimerovou chorobou, paní Emu vítá, a celý týden se denně ptá, kdy opět přijde. A maminka, které bude v letošním roce 80 let, těch pár „odlehčovacích hodin“ využívá k odpočinku, případně zájmové činnosti, což rovněž prospívá jejímu zdraví a klidu, protože ví, že o manžela má postaráno.
Ještě jednou děkuji za záslužnou a potřebnou práci, kterou Vaše organizace vykonává. Je dobře, že takové „podané ruce“ existují a že je potřební mohou využít.
Jana Š., Krmelín, březen 2016
----------------
Také vás někdy napadne otázka: „Kdo se o mě ve stáří postará?“ Děti odpoví: „No, přece my.“ Nenechte se mýlit a nespoléhejte na to. Může se stát, že syn či dcera onemocní nebo se odstěhují za prací apod.
A přece stačí tak málo. Požádat organizaci, která funguje už dlouho, a která se stará o nemocné či starší občany, o pomoc. Mám na mysli organizaci Podané ruce, jejíž služeb také využívám. Stačí zapátrat v paměti, které úkony nezvládáme nebo zvládáme jen stěží. Jsou to např. nákupy, osobní hygiena, rozhovor. A proč rozhovor? Pro klienty, kteří se obtížně pohybují, či ztrácejí kontakt s lidmi, je povídání důležité proto, aby fungoval mozek, aby se naučili reagovat na určité podněty. A navíc z takové služby může vzniknout mezi oběma stranami přátelství, které je cenné.
Osobně mám s výše uvedenou organizací ty nejlepší zkušenosti. Využila jsem jejich služby, když jsem se starala o svou maminku a přitom jsem musela dodržovat termíny svých lékařských kontrol. V současné době je využívám já a jsem ráda, že existují. Mají výborné vedení a není to vždy jednoduché. Sladit pracovní kolektiv a jejich práci tak, aby to vyhovovalo pracovnímu kolektivu i klientům. Osobně jsem s touto organizací velmi spokojená a patří jí velký dík.
Výsledný efekt je ten, že stáří se má v klidu prožít a nikoliv proživořit. Přeji všem klientům, aby se dokázali radovat z maličkostí a přijali každý nový den jako dar. Jako velký dar.
Jiřina G., Frýdek-Místek, únor 2016
----------------
Dovoluji si poděkovat organizaci Podané ruce - osobní asistence za podporu a pomoc při péči o moji maminku. Službu jsme začali využívat v roce 2012 a byla realizována až do konce roku 2015, kdy maminka zemřela… Péče o maminku byla velice složitá, neboť byla trvale připoutána na lůžko. Prostřednictvím asistence mi byla usnadněna péče o ni. S pomocí služby jsem se mohla jak starat o maminku, tak vykonávat svou práci. Mohla jsem s lehčím srdcem odejít z domu do práce či si zajít vyřídit různé věci do města.
Děkuji také moc osobním asistentkám, které mi byly velkou oporou. Nejvíce však paní Silvii P., která v poslední letech u maminky nejčastěji službu vykonávala. Mohla jsem se na ni ve všem spolehnout. Byla vždy dochvilná, trpělivá, usměvavá a k mamince velice vlídná. Dovedla ji namotivovat i k drobnému cvičení, což nebylo vždy jednoduché. Byla mi nápomocna i radou, neboť s péčí o trvale ležícího člověka jsem neměla vůbec žádné zkušenosti.
Organizaci Podané ruce - osobní asistence doporučuji komukoliv, kdo se dostane do podobné situace jako já. S takovouto organizací již nemáte pocit, že jste na vše sami, ale že je vás na to více a máte se kde obrátit o radu.
Ladislava J., Baška, únor 2016
----------------