9. konference "Pracujeme společně"

13.11.2014 13:20

Ve velkém kinosále SŠ prof. Zdeňka Matějčka proběhla dne 11. 11. 2014 již 9. konference Pracujeme společně - pracovní skupiny komunitního plánování statuárního města Ostrava Občané s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. 

V letošních úžasných příspěvcích našich handicapovaných spoluobčanů na téma Co s životem (volný čas, osamostatňování, smysl života...) zaznělo, jak lidé s handicapem potřebují společnost lidí, kteří je přijímají. Model vzájemné potřebnosti a rovnováhy. V mnohém nám zdravým připomněli, jak je důležité dávat, být štědrý, aktivně trávit čas a i přes životní nesnáze nezatrpknout nad životem. 

 

Děkujeme naši spolupracovnici paní Ing. Monice Křístkové a všem přednášejícím za krásné a obohacující povídání. IM