Cena kvality v sociální péči za rok 2013

20.11.2013 23:32

Pod patronací ministerstva práce a sociálních věcí bylo uděleno naší organizaci Podané ruce, o.s. – Projekt OsA 19. listopadu 2013 v reprezentativních prostorách Senátu Parlamentu ČR velmi prestižní ocenění „Cena kvality v sociální péči“ v kategorii Poskytovatelé sociálních služeb pro seniory (terénní sociální služby).

V sociálním sektoru je to jedno z nejvýznamnějších ocenění, jejímž vyhlašovatelem je redakce odborného časopisu Ošetřovatelská péče ve spolupráci s Radou kvality ČR v rámci projektů Národního programu podpory kvality. Hodnocení soutěže nezávislým subjektem bylo dvoukolové a časově náročné, jelikož se letos vybíralo z více než 100 nominovaných. Vítězství v 8. ročníku celostátní soutěže o nejkvalitnějšího poskytovatele v sociálních službách v ČR není pouze oceněním a dobrou vizitkou snahy a píle všech pracovníků Podaných rukou. Vypovídá i o kvalitě práce a sehraném týmu od managementu až po pracovnice/-ky v přímé obslužné péči, kteří jsou vždy ochotni pomoci potřebným s maximálním zaujetím a často nad rámec svých povinností. Příbuzní našich klientů mohou být ujištěni, že je o jejich blízké dobře, přátelsky a profesionálně postaráno v souladu se standardy kvality. „Ocenění je pro nás také velmi zavazující, kvalitu osobní asistence musíme nejen udržet, ale i nadále zdokonalovat“ dodává ředitelka Podaných rukou Bc. Helena Fejkusová.

Obdržená cena je povzbuzením zaměstnanců v jejich zodpovědné a náročné každodenní práci a jsme velmi rádi, že se jí můžeme honosit.

 

Mgr. Ivana Mikulcová