Jak připravit domácnost bez bariér

09.10.2015 09:00

Diakonie ČCE vydala zajímavou příručku s názvem "Jsem tady ještě doma?" Srozumitelným způsobem ukazuje, jak upravit domy a byty seniorů, lidí se sníženou pohyblivostí apod., aby mohli zůstat ve svém domácím prostředí. Více informací a možnost stažení celé brožurky je zde.