Bc. Helena Fejkusová

Ředitelka organizace
Statutární zástupce

  • Má na starosti řízení celé organizace, řízení lidských zdrojů, určování směru a vize organizace, vedení porad režijních pracovníků, vedení pracovních schůzek (porad) osobních asistentů/-ek, jednání s donátory, úřady, sponzory atd., 
  • Zastupuje organizaci navenek a reprezentuje organizaci na akcích se sociální tématikou apod.