Bc. Kateřina Fajstlová

Zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice pro Olomoucký kraj.

  • Má na starosti oblast Olomouckého kraje. Jedná s úřady a institucemi, s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení, účast na poradách asistentů.
  • Zastupuje organizaci ve svém regionu.
  •  

Práce v oblasti personalistiky, PR a při vzdělávání pracovníků.

  • Vyřizuje záležitosti administrativního charakteru (zpracování databází klientů, docházky zaměstnanců apod.), příprava odborných přednášek, vzdělávání zaměstnanců a public relations