Bc. Martina Hanáková

Sociální pracovnice pro regiony MSK

  • Má na starosti vybrané regiony mimo FM a OV.
  • Jedná s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty,
  • Sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení.
  • Zastupuje organizaci ve svém regionu.