Veřejná sbírka č. j. MSK 59444/2017 

povolena na období od 20. 6. 2017 na neurčito

 
Účel sbírky: Úhrada osobních nákladů osobních asistentek vykonávajících sociální službu osobní asistence.
 

 
Účel sbírky
Úhrada osobních nákladů
osobních asistentek
vykonávajících sociální
službu osobní asistence.