Fakturační údaje:

Název: PODANÉ RUCE - OSOBNÍ ASISTENCE

Sídlo: Zborovská 465, 738 01  Frýdek-Místek

Právní forma: pobočný spolek

IČ: 706 32 596

Založen na základě usnesení představenstva zapsaného spolku dne 6. 3. 2001 pod evidenčním č. 200101; podle článku 6 stanov spolku; registrována u Krajského soudu v Ostravě ve spolkovém rejstříku. Pobočný spolek zřízený zapsaným spolkem Podané ruce, z. s. za účelem provozování terénní sociální služby osobní asistence zajišťující pomoc zdravotně handicapovaným osobám a seniorům v jejich domácím prostředí.

Registrace: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, čísla registrací: 

9781801 - identifikátor služby pro Moravskoslezský kraj
9423114 - identifikátor služby pro Olomoucký a Zlínský kraj
 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19-3766580217/0100

Číslo datové schránky organizace: 62i7rx
 

Ředitelka projektu:

Bc. Helena Fejkusová – tel. 595 174 112, mobil: 777 011 059
e-mail: 
helena.fejkusova@podaneruce.eu

 

Administrativní tým: 

Ing. Monika Křístková – hlavní účetní a personalista
mobil: 777 011 072
e-mail: monika.kristkova@podaneruce.eu
pondělí až pátek  11:00–19:00 hod
 

Ing. Andrea Skotnicová - ekonom
mobil: 777 011 052
e-mail: andrea.skotnicova@podaneruce.eu
pondělí až čtvrtek 8:00 - 13.00 hod
 

Ing. Petra Dubčáková - účetní
mobil: 777 011 036
e-mail: petra.dubcakova@podaneruce.eu
pondělí až pátek 9:00 - 16:00 hod

 

Mgr. Hana Poláchová - metodik
mobil: 777 011 094
e-mail: hana.polachova@podaneruce.eu
pondělí až čtvrtek 8:00 - 14.30 hod


Bc. Jana Marková – public relations
mobil: 777 011 159
e-mail: jana.markova@podaneruce.eu
pondělí až pátek  8:00–16:00 hod

 

Ing. Kateřina Krištofiková - administrativní pracovník
mobil: 777 011 411
e-mail: katerina.kristofikova@podaneruce.eu
pondělí až pátek   8:00 - 16:00 hod


Ludmila Janková - administrativní pracovník
mobil: 776 011 676
e-mail: ludmila.jankova@podaneruce.eu
pondělí až pátek 7:00-15:00 hod.


Bc. Kateřina Černochová, DiS.- administrativní pracovník
mobil: 777 012 751
e-mail:katerina.cernochova@podaneruce.eu
pondělí až pátek  8:00–16:00 hod