Náš tým

Bc. Helena Fejkusová

Ředitelka organizace Statutární zástupce Má na starosti řízení celé organizace, řízení lidských zdrojů, určování směru a vize organizace, vedení porad režijních pracovníků, vedení pracovních schůzek (porad) osobních asistentů/-ek, jednání s donátory, úřady, sponzory...

Ing. Štěpán Křístek

Statutární zástupce Na činnosti organizace se podílí jako dobrovolník. Má na starosti zejména technické zázemí a softwarové vybavení organizace. Zastupuje organizaci navenek.

Mgr. Martina Šrubařová

Zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice pro Frýdek-Místek. Má na starosti oblast Frýdku-Místku (FM). Jedná s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení. Zastupuje...

Mgr. Hana Kovalská, DiS.

Zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice pro Ostravu a okolí. Má na starosti oblast Ostravy (OV). Jedná s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení. Zastupuje...

Bc. Eva Šimková

Zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice pro Zlínský kraj. Má na starosti oblast Zlínského kraje. Jedná s úřady a institucemi, s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení, účast na...

Bc. Kateřina Fajstlová

Zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice pro Olomoucký kraj. Má na starosti oblast Olomouckého kraje. Jedná s úřady a institucemi, s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení, účast na...

Mgr. Lucie Horňáčková

Sociální pracovnice pro regiony MSK Má na starosti vybrané regiony mimo FM a OV. Jedná s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, Sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení. Zastupuje organizaci ve svém...

Bc. Martina Hanáková

Sociální pracovnice pro regiony MSK Má na starosti vybrané regiony mimo FM a OV. Jedná s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty, Sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení. Zastupuje organizaci ve svém...

Mgr. Zuzana Smolková

Sociální pracovnice pro oblast Ostravy Jedná s klienty a asistenty, plánuje služby, uzavírá smlouvy s klienty. Sestavuje individuální plány klientů, zajišťuje pravidelné schůzky asistentů a vedení. Zastupuje organizaci ve svém regionu.

Dagmar Martynková

Vedoucí pracovní skupiny v regionu Havířovsko. Osobní asistentka, která mimo běžných služeb u klientů navíc organizuje menší skupinu osobních asistentů v dané oblasti.

Mgr. Hana Poláchová

Metodik organizace Zpracovává metodické podklady organizace a standardy kvality sociální služby Má na starosti metodickou a intervizní podporu pracovníků v terénu Zajišťuje vzdělávání pro zaměstnance organizace. 

Ing. Andrea Skotnicová

Ekonom Zpracovává rozpočet celé organizace, kontroluje čerpání rozpočtu, průběžně sleduje ekonomickou činnost jednotky, průběžně kalkuluje náklady a ceny.  Má na starosti žádosti o dotace a komunikaci v této oblasti.

Ing. Kateřina Krištofiková

Administrativní pracovník v ekonomickém oddělení Pomáhá zpracovávat rozpočet celé organizace, kontroluje čerpání rozpočtu, průběžně sleduje ekonomickou činnost jednotky, průběžně kalkuluje náklady a ceny.  Má na starosti žádosti o dotace a komunikaci v této oblasti.

Ing. Monika Křístková

Hlavní účetní a personalista Zpracovává účetní doklady a vede účetnictví celé organizace. Vede mzdovou agendu. Poskytuje průběžné informace o nákladech a výnosech, sloužící jako podklady pro další ekonomické kalkulace.  Zpracovává vyúčtování dotací.

Ing. Petra Dubčáková

Účetní. Zpracovává ostatní účetní agendu a postupuje dle pokynů hlavní účetní.

Bc. Jana Marková

Pracovník public relations (PR) Vytváří image celé organizace a prezentuje ji před veřejností, především donátorům a občanům měst a obcí, ve kterých organizace působí. Zajišťuje mediální propagaci organizace a spolupráci s médii. Spolupracuje...

Bc. Kateřina Černochová, DiS.

Administrativní pracovník Zajišťuje běžnou administrativu spojenou s chodem organizace, korespondenci organizace, inkasování plateb od klientů, zpracování databází klientů a některých podkladů pro mzdové účetnictví.

Ludmila Janková

Administrativní pracovník Zajišťuje běžnou administrativu spojenou s chodem organizace, korespondenci organizace, inkasování plateb od klientů, zpracování databází klientů a některých podkladů pro mzdové účetnictví.

Michaela Janíková

Administrativní pracovník pro pobočku v Ostravě Zajišťuje běžnou administrativu spojenou s chodem organizace, korespondenci organizace, inkasování plateb od klientů, zpracování databází klientů a některých podkladů pro mzdové účetnictví.